Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์สเลกาซี

Tribes of Europa (2021) ยูโรปาทมิฬ

The Lost Pirate Kingdom (2021) อาณาจักรโจร

The Irregulars (2021) แก๊งนักสืบไม่ธรรมดา

Law School (2021) ชีวิตนักเรียนกฎหมาย

Dota: Dragon’s Blood (2021) เลือดมังกร

Fate: The Winx Saga (2021) เดอะ วิงซ์ ซาก้า

Invincible (2021) ยอดมนุษย์อินวินซิเบิล

Lupin (2021) จอมโจรลูแปง

Shadow and Bone (2021) ตำนานกรีชา