D.P. (2021) หน่วยล่าทหารหนีทัพ

Bangkok Breaking (2021) มหานครเมืองลวง

Clickbait (2021) คลิกล่อตาย

Fatma (2021) จำเป็นต้องฆ่า

The Serpent (2021) นักฆ่าอสรพิษ

Invisible City (2021) เมืองอำพราง

The Irregulars (2021) แก๊งนักสืบไม่ธรรมดา

Law School (2021) ชีวิตนักเรียนกฎหมาย

Lupin (2021) จอมโจรลูแปง

Vincenzo (2021) วินเชนโซ่ ทนายมาเฟีย