Panic (2021)

Trese (2021) เตรเซ ฆาตกรเงา

Squid Game (2021) สควิดเกม เล่นลุ้นตาย

Record of Ragnarok (2021)

Eden (2021) สวรรค์จักรกล

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์สเลกาซี

Tribes of Europa (2021) ยูโรปาทมิฬ

The Lost Pirate Kingdom (2021) อาณาจักรโจร

Dota: Dragon’s Blood (2021) เลือดมังกร

Fate: The Winx Saga (2021) เดอะ วิงซ์ ซาก้า